select t.*, p.keywords, p.description, ml.keywords as key, ml.description as des, case when google_v = '' then '' else ' ' end as google_v, case when ml.description = '' then '' else '' end as shortdes, case when ml.keywords = '' then '' else '' end as shortkey, (case when t.isbgrepeat then 'repeat' else 'no-repeat' end) as html_isbgrepeat, (case when t.lettertype != '' then 'font-family: "' || t.lettertype || '";' else 'font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;' end) as html_lettertype, (case when t.lettertype_body != '' then 'div#kolomwrapper {font-family: ' || t.lettertype_body || ']];}' else '' end) as html_lettertype_body, (case when t.contentbackground != '' then 'div#main div#kolomwrapper{ background: ' || t.contentbackground || '; } div#main2 div#kolomwrapper{ background: ' || t.contentbackground || '; } div#headerSlider{background:' || t.contentbackground || ';} div#headerBlocks{background:' || t.contentbackground || ';}' else '' end) as html_contentbackground, (case when t.contentcolor != '' then 'div#main div#kolomwrapper{color:' || t.contentcolor || '; }' else '' end) as html_contentcolor, case when "tab5_header_oid" > 0 then "tab5_header_oid" else "tab1_header_oid" end as header_tab_oid, case when "tab5_mainlitexthover" != '' then "tab5_mainlitexthover" else "tab1_mainlitexthover" end as mainlitexthover, case when "tab5_sublitext" != '' then "tab5_sublitext" else "tab1_sublitext" end as sublitext, case when "tab5_sublitexthover" != '' then "tab5_sublitexthover" else "tab1_sublitexthover" end as sublitexthover, case when "tab5_defcolor" != '' then "tab5_defcolor" else "tab1_defcolor" end as defcolor, case when curpage = 'klanten' then 'template_klanten' else template end as template, '' as addurl from ( select a.id as aid, a.caption as acaption, a.istoonprijzen, a.isadmin as aisadmin, m.id as mid, t.objectnaam as template, o.*, a.garantietermijn, a.headerembedcode, a.footerembedcode, a.isslnieuwseigenschappen, a.werkgebied, a.shop_verzenddrempel, a.shop_verzendkosten, substring('http://www.maliepaard.nl/site/offerte.html' from 'site\/([^\/|\/.]+)') as curpage, 'http://www.maliepaard.nl/site/offerte.html' as url, a.google_a, a.google_v, nl.kolommen, nl.iskolomrechts, cst.image_oid as cornertop_oid, csb.image_oid as cornerbot_oid, a.snoobi_code, a.isactivewebshop, (CASE WHEN o.footer_marginleft > 20 THEN 20 ELSE o.footer_marginleft END) AS footer_marginleft, (CASE WHEN o.istoongrotefooter = false THEN 'height:40px; line-height:30px;' ELSE 'border-top:1px solid '|| o.footer_bordercolor_h ||'; padding:15px 0px 15px 0px; line-height:16px;' END) AS opmaak_footer from izinstl_account a inner join izinstl_opmaak o on (a.url = 'www.maliepaard.nl' and a.status_id in (1,3) and o.account_id = a.id) left join izinstl_menustyle m on (m.id = o.menustyle_id) left join izinstl_template t on (o.template_id = t.id) left join izinstl_nieuwslayout nl on (nl.account_id = a.id) left join izinstl_cornerstyle cst on (cst.id = o.moduletop_cornerstyle_id) left join izinstl_cornerstyle csb on (csb.id = o.modulebot_cornerstyle_id) limit 1 ) t left join izinstl_pagina p on ( p.id = 20070228 ) left join izinstl_menulayout ml on (p.id = ml.pagina_id and ml.account_id = t.aid) limit 1;
Maliepaard Loodgieters B.V.

Welke cv-ketel is geschikt voor u?

Doorloop 3 stappen. Op basis van uw huidige situatie krijgt u cv-ketels te zien die geschikt zijn voor u. De prijzen zijn exclusief installatie en materiaalkosten. Selecteer een cv-ketel en ontvang direct automatisch een offerte met onze totale installatiekosten.

Stap 1 Uw huidige situatie* Alle velden zijn verplicht.

Een nieuwe cv-ketel kiezen

Een cv-ketel is na 12-15 jaar toe aan vervanging. Welke cv-ketel u nodig heeft, hangt af van uw wensen, uw budget en uw woning. Een nieuwe cv-ketel verdient zichzelf vaak binnen een paar jaar terug, vanwege lager energieverbruik.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Uitgelicht...